You are browsing the archive for задачи.

Avatar of mpeshev

by mpeshev

Теми за размисъл след срещата на Freelance Lodge

04.06.2010 in freelancer lodge

Вчера се проведе първата среща на Freelance Lodge в зала 407 на Нов български университет. Аз и Божидар разкрихме официално представата и идеята от наша страна, след което дадохме думата на всички участници, които посетиха събитието. Оформиха се няколко дискусии относно приоритетите и важните звена на ложата:

  1. Какво ще правим и каква е ползата ни от Ложата?
  2. За кого е системата: за нас, като фрийлансъри, за да комуникираме помежду си, или да се представим на външния свят?
  3. Има ли нужда от юридическо лице?
  4. Кой е основният приоритет: опознаването и съвместната работа или намиране на нови клиенти?
  5. Има ли нужда от реконструкция на сайта (нова система) от гледна точка на портфолиа, представяне навън, CV профили и т.н.

Сегашното ни становище е да се опознаем през идниия месец, след което да помислим много сериозно дали има нужда от формализиране на Freelance Lodge. Това би помогнало за поставяне на Ложата на едно по-високо равнище от гледна точка на сериозност и отговорност; шанс за кандидатстване по различни проекти (включително финансиране за обучения) и издаване на фактури. От друга страна, има ли смисъл от организация между хора, които не се познават?

А какво е вашето становище?

Avatar of mpeshev

by mpeshev

Теми за дискусия по Freelance Lodge

09.05.2010 in freelancer lodge

С набирането на екипаж на борда на „Ложата на фрийлансърите“ възникват различни въпроси по повод community-то.

Въпросите биват 2 вида: online и offline.

Online

Сайтът е базиран на WordPress, а социалната мрежа се ‘движи’ благодарение на BuddyPress. Нищо скрито, всичко е отворено и свободно за модификации, разширения и прочие.

Така че приемат се предложения за редизайн на темата и логото, както и за превод на въпросните.

По повод презентацията за фрийланс, която проведох в НБУ в края на април и ще разказвам в ТУЕС другата седмица, там са засегнати въпроси като управление на времето и финансите, набиране на клиенти, използвани инструменти и прочие. Ако някой има желание да напише презентация, може да обсъдим опорни точки и да помогнем, а в последствие да я включим в списъка за изнасяне. В момента засягаме важни теми от живота на freelancer-ите, които да обсъждаме под формата на презентации или workshop-и.

Сайтът и проектът още са в beta версия, но това не пречи да информирате колеги и съдружници, за да се изгради критична маса и създадат полезни контакти. Когато всичко се изглади, ще започнат и други мероприятия, които са …

Offline

Това не е поредното online общество. Целта на Freelance Lodge е networking с активност в реалния свят. За да можем да провеждаме редовни сбирки, търсим заведение в центъра, което може да запазваме веднъж или два пъти месечно вечер, за да се срещаме с екипа. В зависимост от желаещите ще преценим колко място ще ни трябва, но прогнозата за първите сбирки е 12-15 човека с нарастване по-натам. Освен това имаме за цел да проверим университетите в центъра (и не само) за зала, в която периодично да се изнасят презентации, които и да бъдат записвани и качвани, а въпросните неща да бъдат провеждани като обучения или отново сбирки и кръжоци с цел изчистване на неясни въпроси и проблеми.

Ако имате предложения за места или хора, с които да се свържем – приветстваме ги.

Това е засега. Поздравления на всички участници във Freelance Lodge! :)