Писачи на финансови теми (застраховки) на English? (1 post)

  • Profile picture of Юлиян Попов Юлиян Попов said 8 years, 9 months ago:

    Имате ли идея къде мога да намеря информация за хора които могат да пишат по финансови теми, предвид че аз не разбирам от темата и мога да дам само ориентация за заглавие, keywords и структура на написаното?

    Не е задължително да са българи